Your most important notice information for site visitors with a link can come here.

   
     Direct contact? Bel: 023 711 44 45
Tap To Call

Algemene voorwaarden   arrow

De NBA heeft het model algemene voorwaarden op 30 januari 2013 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013.

SENS Accountants en Belastingadviseurs hanteren deze voorwaarden bij haar dienstverlening en uitvoering van opdrachten.

U kunt de voorwaarden hier raadplegen.

Klachtenregeling

Algemeen

SENS Accountants en Belastingadviseurs hecht aan tevreden relaties en daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks ontevreden zijn over één van onze medewerkers of maatschapsleden, over onze dienstverlening of over wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten.
Hiervoor hebben wij een klachtenregeling opgesteld, waarmee we ook voldoen aan de wettelijke verplichting voor accountantskantoren om een klachtenregeling te hebben.

Het doel van onze klachtenregeling is primair om klachten van klanten, van eigen medewerkers dan wel van andere belanghebbenden, naar ieders tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het doel van onze klachtenregeling om van de klachten te leren en indien nodig wijzigingen aan te brengen in het interne beheersingsysteem van ons kantoor ter voorkoming van (nieuwe) klachten.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte en gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld.

Voor de klachtenbehandeling hebben wij een reglement opgesteld. Zie: Reglement voor Klachtenbehandeling.