Your most important notice information for site visitors with a link can come here.

   
     Direct contact? Bel: 023 711 44 45
Tap To Call

Fiscaal   arrow

Aangiften inkomstenbelasting

Bijleenregeling, tijdelijke verhuur eigen woning, hypotheekrente aftrek, gouden handdruk, vrijgesteld vermogen, investeringsaftrek, milieu vriendelijke auto’s, willekeurige afschrijving, een paar onderwerpen in de aangifte inkomstenbelasting. Wij helpen u er graag verder mee.

Aangiften vennootschapsbelasting

Uw onderneming in een B.V., Stamrecht B.V., Flex B.V., Beleggingsvennootschappen, wij helpen u graag met uw aangifte vennootschapsbelasting.

Omzetbelasting

Doet u internationaal zaken? Heeft u te maken met de zgn. ICP-aangiften? Welke bijtelling heeft u over privé gebruik auto of bestelauto? Met een juist advies kunt u geld besparen.

Pensioen / Stamrecht B.V.

Voor ontslagvergoedingen worden vaak stamrecht B.V.’s opgericht. Is dit een juiste keus? Wij hebben een specialisatie opgebouwd in Stamrecht B.V.’s. Alle fiscale aspecten, zoals uw financiële toekomst, een onderneming opzetten, hoe om te gaan met de ontslagvergoeding en uitkeringen betrekken wij in ons advies.

Estate en financiële planning

Estate planning is niet primair een fiscale aangelegenheid. Het is in de eerste plaats gericht op het regelen van de overgang van het vermogen naar de volgende generatie. De zorg dat de langstlevende verzorgd achterblijft. Dat minderjarige kinderen een financiële toekomst hebben. Het juiste testament. De ondernemer / directeur groot-aandeelhouder, die zijn bedrijf nalaat moet maatregelen nemen voor opvolging en/of verkoop.

Fiscaal advies bedrijfsoverdracht

Wat zijn de fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht? Verkoopt u d.m.v. een activa/passivatransactie? Welke consequenties heeft een verkoop van een B.V.? Welke fiscale effecten kunnen een rol spelen bij opvolging in IB-ondernemingen? Stakingsvrijstelling, gedeeltelijke vrijstelling door storting bij een verzekeraar, (geruisloze) overdracht zonder afrekening, uw onderneming inbrengen in een B.V.?

Particulieren

Particulieren helpen en adviseren wij graag bij opstellen van hun aangiften Inkomstenbelasting. Bijzondere kennis en ervaring hebben wij opgebouwd op het terrein van de financiële en fiscale planning (ook wel ‘estate planning’ genoemd) en met het verzorgen van aangiften erf- en schenkbelasting en met het afwikkelen van nalatenschappen.