Algemene Voorwaarden

De NBA heeft het model algemene voorwaarden op 30 januari 2013 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 6/2013.
SENS Accountants en Belastingadviseurs hanteren deze voorwaarden bij haar dienstverlening en uitvoering van opdrachten.

U kunt de voorwaarden hier raadplegen.