Samenstellen jaarrekening

De jaarrekening of jaarcijfers stellen wij voor u op conform de wettelijke eisen en verslaggevingsregels.
Voor de B.V. en N.V. deponeren wij als sluitstuk langs elektronische weg de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel.

Opstellen van tussentijdse resultaatoverzichten, budgetten en prognoses

Ook door het jaar heen wilt u op de hoogte blijven van de voortgang binnen uw bedrijf. Wij maken dat voor u inzichtelijk.

Belastingaangiften

Zowel voor de particulier als de zelfstandige (met balans en winst- & verliesrekening van de zaak) verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting en aangifte vennootschapbelasting. Vanwege de uitstelregeling waar wij als belastingconsulent gebruik van kunnen maken heeft u een jaar langer de tijd de aangifte in te dienen.

Salaris- of loonadministratie

Via een samenwerking met een gespecialiseerd salarisbureau verzorgen wij voor u tijdig en accuraat de maandelijkse strookjes en aangiften Loonheffingen. Het jaar wordt afgesloten met het jaarwerk en jaaropgaven voor de medewerkers. Gegevens kunnen elektronisch worden doorgestuurd aan bedrijfstakorganisaties en gegevens zijn online in te zien.

Administratie en boekhouding

Wij helpen of adviseren u bij het inrichten en voeren van uw boekhouding. Of wij nemen u deze zorg uit handen en houden zelf de administratie voor u bij. Wij maken gebruik van de software van Exact Online. Omdat deze software via internet wordt benaderd zijn verscheidene samenwerkingsvormen tussen u en ons hierbij mogelijk. Exact Online stelt ons in staat een hoge mate van automatisering te bereiken. Zo kunnen bankmutaties en facturen automatisch worden ingelezen.

Fiscaal advies

Wij zijn u graag van dienst met fiscaal advies op velerlei terreinen.

Aangifte Vennootschapsbelasting

Voor de B.V. en N.V., eventueel in een Fiscale Eenheid, verzorgen wij de aangifte Vennootschapsbelasting.

Overige adviezen

Ons accountancy- en bedrijfseconomisch advies is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in dit beroep.