Wie wij zijn

Raymond van Schaik

Raymond van Schaik

Drs R. (Raymond) van Schaik RE RA heeft na zijn opleiding Bedrijfseconomie de opleidingen tot registeraccountant (RA) en register-EDP auditor (RE) doorlopen.
Raymond van Schaik is reeds meer dan 30 jaar in het accountantsberoep werkzaam. De eerste jaren bij een groot en een middelgroot accountantskantoor in de nationale accountants(controle)praktijk en vanaf 1995 als zelfstandig gevestigd accountant en adviseur voor het midden- en kleinbedrijf.
Drs. J.A.M. (Han) Schoo AA/RB

Drs. J.A.M. (Han) Schoo AA/RB

Han Schoo: accountant en belastingadviseur. 2 kerndiensten gebaseerd op ruime ervaring. Centraal in mijn dienstverlening staat de behartiging van de belangen van de cliënt en de persoonlijke benadering hiervan. Kwaliteit gaat boven alles.
Als professional denk ik met u mee en stel u en uw onderneming in staat om op veranderingen in de belastingwetgeving adequaat te kunnen reageren en u bij te staan bij de ontwikkelingen en veranderingen van uw onderneming en uw persoonlijke situatie.
Door mijn uitgebreide ervaring ben ik in staat u op vele terreinen bij te staan. Deze klankbord functie uit zich o.a. in periodieke adviesgesprekken.
Cecile van der Horst

Cecile van der Horst

Medewerker aangifte en samenstelpraktijk

Karin Teeuwen

Karin Teeuwen

Boekhoudkundig medewerker

Petra Pruijn

Medewerker aangifte en samenstelpraktijk

Kennisgebieden

Accountancy

Samenstellen jaarrekening
De jaarrekening of jaarcijfers stellen wij voor u op conform de wettelijke eisen en verslaggevingsregels.
Voor de B.V. en N.V. deponeren wij als sluitstuk langs elektronische weg de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel.
Opstellen van tussentijdse resultaatoverzichten, budgetten en prognoses
Ook door het jaar heen wilt u op de hoogte blijven van de voortgang binnen uw bedrijf. Wij maken dat voor u inzichtelijk.
Administratie en boekhouding
Wij helpen of adviseren u bij het inrichten en voeren van uw boekhouding. Of wij nemen u deze zorg uit handen en houden zelf de administratie voor u bij.
Wij maken gebruik van de software van Exact Online. Omdat deze software via internet wordt benaderd zijn verscheidene samenwerkingsvormen tussen u en ons hierbij mogelijk. Exact Online stelt ons in staat een hoge mate van automatisering te bereiken. Zo kunnen bankmutaties en facturen automatisch worden ingelezen.
BTW aangiften
Het maandelijks of ieder kwartaal berekenen en indienen van de BTW aangiften nemen wij u graag uit handen. Hetzelfde geldt voor de aangiften Intracommunautaire Prestaties die u in EU verband moet doen.
Salaris- of loonadministratie
Via een samenwerking met een gespecialiseerd salarisbureau verzorgen wij voor u tijdig en accuraat de maandelijkse strookjes en aangiften Loonheffingen. Het jaar wordt afgesloten met het jaarwerk en jaaropgaven voor de medewerkers. Gegevens kunnen elektronisch worden doorgestuurd aan bedrijfstakorganisaties.
Accountantsverklaringen
Regelmatig vragen (semi)overheidsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeraars, etc. om accountantsverklaringen. Wij verzorgen dat voor u.
Bijzondere rapportages
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) vraagt soms om specifieke rapportages. Wij zijn hier bekend mee en kunnen deze voor u invullen en indienen.
Advies
Ons accountancy- en bedrijfseconomisch advies is gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring in dit beroep.

Organisatorisch

Rechtsvorm
De keuze van de rechtsvorm heeft fiscale en juridische raakvlakken. Wij helpen u een weloverwogen beslissing te nemen.
Personeel
Goede contracten, functiebeschrijvingen, pensioenregelingen en andere secundaire voorwaarden zijn een voorwaarde voor een goede relatie met uw personeel. Ook voor advies en hulp op het terrein van Personeelszaken en Arbeidsrecht kunt u bij ons terecht.
Financiering
Voor het verkrijgen van een financiering voor uw bedrijf zal u naast de jaarcijfers veel informatie moeten overleggen zoals bijvoorbeeld prognoses. Wij helpen u daarbij.
Second opinion
Vanwege onze jarenlange ervaring worden wij regelmatig gevraagd voor een second opinion op accountancy, fiscaal of organisatorisch gebied.

Fiscaal

Aangifte Inkomstenbelasting
Zowel voor de particulier als de zelfstandige (met balans en winst- & verliesrekening van de zaak) verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting.
Vanwege de uitstelregeling waar wij als belastingconsulent gebruik van kunnen maken heeft u een jaar langer de tijd de aangifte in te dienen.
Financiële planning
Particulieren die vanwege hun vermogen behoefte hebben aan financiële planning helpen wij graag op weg.
Aangifte Vennootschapsbelasting
Voor de B.V. en N.V., eventueel in een Fiscale Eenheid, verzorgen wij de aangifte Vennootschapsbelasting.
Overige aangiften
Ook voor aangiften Dividendbelasting, Schenk- en Erfbelasting, etc. kunt u bij ons terecht.
Fiscaal advies
Wij zijn u graag van dienst met fiscaal advies op velerlei terreinen.