Privacy

SENS Accountants en Belastingadviseurs* hecht groot belang aan het veilig bewerken en opslaan van uw gegevens, in het bijzonder als dit persoonsgegevens zijn. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (wbp). Hoe wij deze regels toepassen in onze werkzaamheden vindt u terug in de Privacy voorwaarden die van kracht zijn op onze dienstverlening. Een exemplaar van deze voorwaarden treft u hierbij aan. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als vanuit de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt voor en in opdracht van de klant, verplicht de AVG SENS Accountants en Belastingadviseurs en de klant om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Een exemplaar van deze Verwerkersovereenkomst treft u hierbij aan. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, dan kunt u deze stellen aan uw contactpersoon bij SENS Accountants en Belastingadviseurs.